Med speciale i funktionærret fra Århus Universitet, 42 års erfaring med arbejds- og kontraktsret, undervisning i arbejdsret og erhvervsret på handelsskoler og Teknologisk Institut samt arbejdsretlige sager i både By-  og Landsretter, Sø- og Handelsret, Arbejdsretten og Højesteret skulle den nødvendige erfaring og viden være tilstede til at rådgive din virksomhed eller din ansættelse i en virksomhed i alle ansættelsesretlige forhold.