I hele min aktive karriere som advokat har jeg i 42 år været beskæftiget med familieret.

Også på organisationsplan i Danske Familieretsadvokater og senere Danske Familieadvokater, som jeg lavede det juridiske fundament for, har jeg beskæftiget mig indgående med området.

Jeg har endvidere i såvel By- og Landsretter samt i Højesteret ført Familieretssager, så jeg kan rådgive med viden og erfaring indenfor følgende områder:

Skilsmisse

Boding

Tvangsfjernelser

Arv

Testamente

Ægtepagter