Gennem mere end 50 år som aktiv deltager i foreningslivet. Utallige foreningsformandskaber – herunder i mange år formand for DGI Midtjylland – og gennem mit arbejde som advokat erfaring fra arbejde for betydende foreninger, fællesorganisationer, organisationer i øvrigt. Juridisk konstruktør af sammenlægningsgrundlaget for DGI ved sammenlægning af de to organisationer DDGU og DDSG&I til en af de største idrætsorganisationer i Danmark DGI, som jeg var rådgiver for i en menneskealder, og for hvem jeg også førte en række spektakulære sager i by-,Landsretter og i Højesteret, så har du, din organisation, klub eller bestyrelse behov for viden og erfaring på området, så spørg mig endelig.