Som uddannet med speciale i forvaltningsret fra Århus Universitet, samt en meget lang erfaring i forvaltningsretlige sager fra min advokatpraksis. 

Endvidere lang erfaring i forvaltningsret fra 9-årige periode i kommunalpolitik, og som formand for Seniorrådet i Silkeborg Kommune.

Jeg har rådgivet kommuner og organisationer samt enkeltpersoner på hele det offentligeretlige område, og kan således stå bi for alle de nævnte områder og til de nævnte