Med vores mange års erfaringer og Kompetencer kan bla. nedestående nævnes.

 • Ansættelsesret.
 • Anekdoter fra 42 år i danske retssale.
 • Foreningsdannelse og – drift,
 • Foreningsret.
 • Familieret.
 • Forvaltningsret.
 • Forsvarer
 • Ledelseskompetence.
 • Formidlingskompetence.
 • Administrativ kompetence

(udspecificeret under hver fagperson længere nede)

Poul Gudberg:

 • Anekdoter fra 42 år i danske retssale.
 • Ansættelsesret.
 • Foreningsdannelse og – drift.
 • Foreningsret. 
 • Forsvarer
 • Familieret.
 • Forvaltnings-ret.

Elizabeth Gudberg:

 • Ledelseskompetence.
 • Formidlingskompetence.
 • Administrativ kompetence.

Erfaring:

38 års ledelseserfaring som personalechef, hotel- og konferencechef indenfor IT, hotel, sparekasse, karriereudvikling, og centerleder for 4 kommunale institutioner.

Flere års erfaring som konsulent i karriereudvikling, jobsøgning, personaleadministration og -udvikling.

Specielt de seneste 12 år har ledelse af frivillige, hvorledes tiltrækker og fastholder man frivillige, været ét af mine specialer.

I 2011 blev jeg opfordret til at sidde i styregruppen for et projekt som ”Marselisborg – center for Udvikling, Kompetencer & Viden” havde fået midler til fra Social- og Integrationsministeriet.

Projektets øvrige parter var EGV (Ensomme gamles værn), FriSe (frivilligcentre og selvhjælpsgrupper), KL (Kommunernes Landsforening) og Ældresagen. Projektet gennemførtes i 25 kommuner fordelt over hele landet.

Foredragene kan varieres i længde i forhold til jeres program i øvrigt, men mindre end 1 time vil ikke være hensigtsmæssigt.

Optimalt er 2×45 minutter med pause efter de første 45 minutter og afslutningsvis tid til spørgsmål.